Четвер, 25.04.2019, 23:00


 

Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
  Рішення ради
   Рішення виконкому
    Проекти рішень

     Проект

     Оприлюднено 28.08.2013     Про положення про конкурсний відбір страховиків орендованих об’єктів комунальної власності територіальної громади смт. Чернігівка

      

     Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про захист економічної конкуренції», «Про страхування», для визначення на конкурсних засадах страховиків, які здійснюють страхову діяльність, з метою врегулювання цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів Чернігівської територіальної громади смт. Чернігівка Чернігівська селищна рада

      

     В И Р І Ш И Л А:

      

     1. Затвердити Положення про конкурсний відбір страховиків орендованих об’єктів комунальної власності Чернігівської територіальної громади смт. Чернігівка (додається).

     2. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Чернігівської селищної ради в мережі Інтернет.

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань комунального господарства, благоустрою підприємницької діяльності та комунальної власності.

      

      

      

     Селищний голова                                                                       А.М. Кордій

      

     ЗАТВЕРДЖЕНО

     рішенням селищної ради

     ___________ року №

      

      

     Положення

     про конкурсний відбір страховиків орендованих об’єктів комунальної

     власності Чернігівської територіальної громади

      

     1. Загальні положення

      

     1.1. Положення про конкурсний відбір страховиків орендованих об'єктів комунальної власності Чернігівської територіальної громади (надалі - Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про захист економічної конкуренції», «Про страхування» та з метою врегулювання цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів Чернігівської територіальної громади, при наданні в оренду майна, що перебуває у комунальній власності.

     1.2. Проведення та організацію конкурсу здійснює комісія з конкурсного відбору страховиків орендованих об’єктів комунальної власності Чернігівської територіальної громади (надалі-комісія), яка затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради.

     1.3. Об'єктами орендованого майна, що підлягають обов'язковому страхуванню, можуть бути цілісні майнові комплекси підприємств та установ комунальної власності; нерухоме майно комунальної власності Чернігівської територіальної громади (нежитлові приміщення, будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва) та інше окреме індивідуально визначене майно комунальної власності (надалі - об'єкти).

     1.4. Учасниками конкурсу можуть бути юридичні особи – фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України «Про господарські товариства», з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про страхування», а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

     1.5. Конкурсний відбір на право страхування об'єктів комунальної власності проводиться з метою дотримання і захисту майнових та інших прав і законних інтересів страховиків, умов вільної конкуренції у здійсненні страхової діяльності.

     1.6. Орендоване майно страхується орендарем на користь орендодавця, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди.

      

     2. Умови проведення конкурсу та його організація

      

     2.1. Конкурс полягає у визначенні страховиків, які запропонували найбільш впевнені гарантії страхової виплати в разі настання страхового  випадку.

     2.2. Основні критерії для оцінки конкурсних пропозицій:

     - початок фінансової діяльності по страхуванню в Чернігівському районі;

     - наявність ліцензії на страхування майна та приміщень;

     - досвід роботи компанії в страхуванні орендованого майна та приміщень комунальної власності;

     - рейтинг фінансової надійності страхової компанії;

     - участь компанії в страхових асоціаціях, в міжгалузевих об’єднаннях, регіональних і галузевих союзах;

     - страхові виплати та відшкодування, які здійснені в Чернігівському районі;

     - резервний капітал страхової компанії.

     2.3. Опублікована інформація про проведення конкурсу для визначення уповноважених страховиків об'єктів комунальної власності має містити відомості про:

     - найменування та юридичну адресу замовника оголошення;

     - кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати учасники конкурсу;

     - місце та строк подання конкурсних пропозицій;

     - кінцевий термін прийняття заяв від страховиків;

     - час та місце проведення конкурсу.

     2.4. Для участі в конкурсі на розгляд комісії подаються такі матеріали:

     - лист-заява  на участь у конкурсі, складена за довільною формою і підписана керівником юридичної особи, в якій зазначені зобов'язання щодо страхової виплати в разі настання страхового випадку;

     - копія свідоцтва про державну реєстрацію;

     - копія статуту фінансової установи, засвідчена в установленому порядку;

     - копія ліцензії на страхову діяльність;

     - копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру;

     - копія довідки про взяття на облік платника податків (форма - 4ОПГІ) (та стан оплати податків);

     - баланс суб'єкта господарювання (форма-2);

     - належним чином оформлена довіреність представнику інтересів страховика;

     - договір страхування орендованого майна (1 прим.);

     - страховий поліс страхування майна (1 прим.) .

     2.5. Прийом заяв на участь в конкурсі здійснюється протягом двох тижнів від дня публікації оголошення про його проведення, кінцевий термін прийняття заяв – за 3 доби до дати проведення конкурсу.

     2.6. Конкурс проводиться комісією щорічно в один етап, на якому визначаються переможці, згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями його

     учасників.

     2.7. Подані заяви реєструються секретарем комісії у книзі реєстрації заяв.

     Учасник конкурсу може відкликати свою заяву на участь у конкурсі до дня його проведення, письмово повідомивши про це комісію.

     3. Основні завдання комісії

     3.1. Основними завданнями та функціями комісії є:

     - визначення умов та терміну проведення конкурсу;

     - забезпечення надання інформації про дату та умови проведення конкурсу, в районній газеті;

     - складення переліку претендентів, які допущені до участі в конкурсі;

     - складення переліку претендентів, яким відмовлено в участі в конкурсі із зазначенням причин відмови;

     - прийняття і реєстрація заяви та конкурсних пропозицій від учасників конкурсу, забезпечення їх належного зберігання до часу проведення засідання комісії;

     - розгляд пропозицій учасників конкурсу;

     - протокольне визначення переможця конкурсу.

     3.2. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії.

     3.3. Голова комісії в межах своєї компетенції:

     - скликає засідання комісії;

     - головує на засіданнях комісії;

     - організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;

     - дає доручення, обов'язкові для виконання членами комісії;

     - має вирішальний голос, якщо під час прийняття рішення про визначення переможців конкурсу голоси членів комісії розділились навпіл.

     3.4. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 членів від загальної кількості. На засідання комісії можуть бути запрошені селищний голова, інші представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

     3.5. Рішення про визначення страховиків орендованих об'єктів комунальної власності приймається членами комісії шляхом відкритого голосування, на основі критеріїв, які зазначені в п.2.2.Положення.

     4. Порядок проведення конкурсу, оформлення його результатів.

     4.1. Члени комісії, учасники конкурсу, інші особи запрошуються на засідання комісії телефонограмою, переданою не пізніше ніж за добу до його проведення.

     4.2. Учасник конкурсу може бути представлений іншою особою за довіреністю, яка оформлена належним чином у відповідності до чинного законодавства та надається секретарю конкурсної комісії до початку її засідання.

     4.3. Секретар конкурсної комісії складає протокол, в якому відображаються відомості про учасників, їх пропозиції та обґрунтування щодо визначення переможців – страховиків. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії та затверджується головою комісії, в разі його відсутності – заступником голови комісії. Кожен член комісії, учасники конкурсу та запрошені на засідання комісії інші особи мають право в письмовому вигляді висловити особисту думку, яка долучається до протоколу.

     4.4. Всіх учасників конкурсу письмово повідомляють про його результати.

     4.5. Конкурсна документація по відбору страховиків орендованих об'єктів зберігається у справах  Чернігівської селищної ради та не підлягає поверненню учасникам конкурсу.

      

       

     Секретар ради                                                                             Т.Г. Кривонос

      

      

     Регуляторна політика
      Сайти органів влади
       Статистика

       Онлайн всього: 1
       Гостей: 1
       Користувачів: 0


       Copyright MyCorp © 2014Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz