Четвер, 25.04.2019, 23:00


 

Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
  Рішення ради
   Рішення виконкому
    Проекти рішень

     ПОДАТОК   НА   ДОХОДИ   ФІЗИЧНИХ  ОСІБ


     Який  порядок звільнення від  оподаткування податком на доходи доходів, отриманих від продажу власної  сільськогосподарської продукції?

      

     Згідно з положеннями  пп. 165.1.24 статті 165 Податкового кодексу України (ПКУ)  до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу  не включаються  доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення:

     - садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

     - особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

     Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому цього підпункту, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

     При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок, зазначених в абзацах другому та третьому цього підпункту. Оригінал довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати закінчення дії такої довідки. Довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.

     При продажу власної продукції тваринництва груп 1 - 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок.

     У разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений цим підпунктом розмір, фізична особа зобов'язана падати органу державної податкової служби довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

     Якщо таким платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

      

      Профспілкова організація надає матеріальну допомогу членам профспілки.  Чи звільняється від оподаткування податком на доходи  зазначена матеріальна допомога?

      

     Згідно з положеннями  пп. 165.1.47 статті 165 Податкового кодексу України (ПКУ)  до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу  не включається   сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням професійної спілки, її об'єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу (у 2013 році  1610 грн. на рік).

     Тобто якщо профспілкова організація надає матеріальну допомогу членам профспілки у розмірі що не перевищує 1610 грн.  сукупно за рік,  сума допомоги податком на доходи не оподатковується. У разі перевищення наданої суми матеріальної допомоги понад  1610 грн.,  сума перевищення  підлягає оподаткуванню податком на доходи за ставкою  пункту  167.1 статті 167  ПКУ. Зокрема, згідно з пунктом 167.1 ПКУ  ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування.  Якщо база оподаткування  в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2013 році  11470 грн. на місяць), до суми такого перевищення застосовується ставка 17 відсотків.

     Пунктом  176.2 статті 176 ПКУ визначено, що  особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані, зокрема,   подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу  податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування.

     Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) затверджений наказом ДПА України  від 24.12.2010р. № 1020 (далі Порядок).  Відповідно до  підпункту  3.6 Порядку у графі 5 "Ознака доходу" зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам у  розмірі що не перевищує 1610 грн.  сукупно за рік,  відображається у Податковому розрахунку  (форма 1ДФ)  за ознакою доходу «167».

     Сума  перевищення наданої  матеріальної допомоги понад  1610 грн.  відображається у Податковому розрахунку  (форма 1ДФ)  за ознакою доходу «126».

      

     Чи звільняється від оподаткування податком на доходи фізичних осіб вартість путівки на оздоровлення, яка надається працівнику підприємства   за рахунок коштів підприємства?

      

     Оподаткування доходів, отриманих фізичними особами податком на доходи визначається Розділом ІУ Податкового кодексу України (далі ПКУ).

     Згідно з пп. 165.1.35 статті 165 ПКУ,  до загального місячного (річного) оподатковуваного  доходу не включається  вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.

     Вартість  путівок, які надаються  за інших умов, ніж передбачені  пп. 165.1.35 статті 165 ПКУ,  в тому числі  вартість путівки,  яка надається  за рахунок коштів підприємств є  додатковим благом  працівника та підлягає оподаткуванню  податком на доходи  на загальних підставах за ставкою  пункту  167.1 статті 167  ПКУ.  Зокрема, згідно з пунктом 167.1 ПКУ  ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування.  Якщо база оподаткування  в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2013 році  11470 грн. на місяць), до суми такого перевищення застосовується ставка 17 відсотків.

      

     Підприємством  з нагоди Дня Конституції України   надані  подарунки  працівникам  підприємства.

     Чи оподатковується вартість таких подарунків податком  на доходи?

      

     Згідно з положеннями Податкового кодексу України податком на доходи не оподатковується  вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.   Тобто у 2013 році   податком на доходи  не оподатковується вартість подарунків, за винятком грошових виплат,  у сумі 573 грн. 50 коп. на місяць. Якщо вартість подарунка перевищує зазначену суму,  сума перевищення підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

     Також у разі  надання  підприємством  подарунків  у вигляді грошових виплат, зазначений дохід оподатковується податком на доходи на  загальних підставах.

      

     Чи оподатковується податком на доходи  оплата  лікарняного листа  по вагітності та пологах?

      

     Підпунктом 165.1.1  статті Податкового кодексу України визначено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема,  сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом.  

     Тобто сума допомоги по вагітності та пологах (оплата  лікарняного листа  по вагітності та пологах)  податком на доходи не оподатковується.

     Зазначений дохід необхідно відобразити у  Податковому  розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ),  затвердженому  наказом ДПА України  від 24.12.2010р. № 1020. 

     Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом   відображається у Податковому розрахунку  (форма 1ДФ)  за ознакою доходу «128».

      

     Який порядок перерахування податку на доходи фізичними особами?

      

     Відповідно до пп. 168.4.5 статті 168 Податкового кодексу України   фізична особа, відповідальна згідно з вимогами цього розділу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету:

     -  у разі коли така фізична особа є податковим агентом, - за місцем реєстрації в органах державної податкової служби;

     -  у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам - за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв);

     -  в інших випадках - за її податковою адресою.

      

     Влітку громадянин надає в оренду житлове приміщення іншим фізичним особа,  які прибули на відпочинок.  В якому порядку оподатковується податком на доходи сума отриманої орендної плати?

      

     Положеннями  Податкового кодексу України визначено,  якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку - орендодавець. При цьому  такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету  протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу.  Сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації.

     Тобто  у разі надання в оренду нерухомого майна  фізичною особою іншому громадянину,  така фізична особа зобов’язана протягом 40 календарних днів, після останнього дня  звітного  кварталу самостійно сплатити податок   на доходи  фізичних осіб з отриманого доходу за ставкою  пункту  167.1 статті 167  ПКУ. Згідно з пунктом 167.1. Кодексу ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування.  Якщо база оподаткування  в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2013 році  11470 грн. на місяць), до суми такого перевищення застосовується ставка 17 відсотків.

     Громадяни, які отримували протягом звітного року доходи від інших фізичних осіб,  зокрема, у вигляді орендної плати, зобов’язані  до 1 травня року, що настає за  звітним,  надати  податкову декларацію в якій відобразити  суму  отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного  року податку та податкового зобов'язання.  Сума податкового зобов'язання, зазначена  в   податковій декларації сплачується громадянами самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним.

      

     Який порядок оподаткування доходів  громадян, які  є найманими працівниками у інших фізичних осіб?

      

     На  даний  значна кількість громадян використовують працю інших громадян, зокрема, працю домогосподарок, нянь, садівників, кухарів та інших.  Тобто громадяни, які працюють у інших громадян є найманими працівниками, а фізичні особи, які  використовують таку працю  відповідно є працедавцями.

      Порядок оформлення трудових відносин  між працівником і  фізичною особою – працедавцем  має  свої особливості,  які  визначаються  Порядком реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, затвердженим наказом Міністерства праці від 08.06.2001 року  № 260. Цей Порядок поширюється на фізичних осіб, які використовують найману працю, зокрема,  на фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов'язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо).  Зазначеним Порядок визначено, що громадяни   зобов’язані укласти трудовий договір між працівником і фізичною особою.   Укладений у письмовій формі трудовий договір  у трьох примірниках фізична особа повинна подати на реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

     Оподаткування податком на доходи  заробітної плати та інших доходів, виплачених найманим працівникам, регулюється  Розділом ІУ  Податкового кодексу України. Як визначено положеннями Кодексу, платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

     Особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в органах державної податкової служби як особа, що провадить незалежну професійну діяльність.

     Таким чином громадяни, які отримували протягом звітного року доходи не від податкових агентів, зокрема від  інших фізичних осіб,   зобов’язані  до 1 травня року, що настає за  звітним,  надати  податкову декларацію в якій відобразити  суму  отриманого доходу, суму сплаченого протягом звітного  року податку та податкового зобов'язання.  Сума податкового зобов'язання, зазначена  в   податковій декларації, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним.

           -->

     Регуляторна політика
      Сайти органів влади
       Статистика

       Онлайн всього: 1
       Гостей: 1
       Користувачів: 0


       Copyright MyCorp © 2014Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz