Четвер, 25.04.2019, 23:18


 

Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
  Рішення ради
   Рішення виконкому
    Проекти рішень

     оприлюднено 28.08.2013

     АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

     проекту рішення Чернігівської селищної ради Про затвердження Положення про передачу в оренду майна комунальної власності територіальної громади смт. Чернігівка та порядку проведення конкурсу щодо передачі в оренду майна територіальної громади

      

      

     1 Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

     У зв’язку з набуттям чинності з 24.05.2011 Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин», відповідно до вимог чинного законодавства ( Закон України від 20.12.06 „Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору найму будівлі”, Господарський кодекс України «Бюджетний кодекс України», Закони України „Про засади державної регуляторної політики”,”Про оренду державного та комунального майна”, зі змінами та доповненнями), яке встановлює єдині організаційні і правові засади використання комунального майна шляхом передачі його в оренду, виникла необхідність  затвердження нової редакції Положення.

     Проблеми, які планується розв’язати шляхом розробки та затвердження Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності  територіальної громади міста, полягають у   врегулюванні процедури передачі в оренду комунального майна згідно з діючим законодавством, а також у встановленні порядку надання дозволів комунальним підприємствам, установам та організаціям на укладання договорів оренди нерухомого майна та індивідуально визначеного майна, забезпеченні виконання орендарями зобов’язань  щодо своєчасної оплати коштів за оренду та вдосконалення процедури здійснення орендарями  невід’ємних поліпшень.

     З огляду на вищенаведене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, та потребує негайного правового врегулювання органами місцевого самоврядування .

     До кола суб’єктів, на яких проблема справляє негативний вплив, належать:

     - органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи, організації, суб’єкти господарювання – у зв’язку з відсутністю механізму передачі в оренду комунального майна та індивідуально визначеного майна.

      

     2.Цілі прийняття  Положення.

     Метою  прийняття зазначеного проекту рішення є затвердження єдиного уніфікованого організаційно-економічного механізму передачі в оренду комунального майна, установлення економічно виправданих і обґрунтованих розмірів орендної плати, досягнення балансу інтересів: орендодавців щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, який буде сприяти більш ефективному використанню майна та створення більш сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності,

         

     3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

       Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

     -  залишення діючого Положення;

     - внесення змін та доповнень до діючого Положення;

     - затвердження рішення селищної ради Про затвердження Положення про передачу в оренду майна комунальної власності територіальної громади смт. Чернігівка та порядку проведення конкурсу щодо передачі в оренду майна територіальної громади

      

      

     Першою альтернативою є залишення діючого Положення, тобто неприйняття даного регуляторного акта. Ця альтернатива є неприйнятною насамперед через те, що залишає прогалини у сфері правового регулювання орендних відносин.

     Другою альтернативою є внесення змін та доповнень до діючого Положення. Проте даний вихід не є ефективним, оскільки встановлений законом порядок затвердження чинних нормативно-правових актів уповільнить виконання положень цих актів, що призведе до порушення прав та законних інтересів субєктів господарювання.

     Тому, оцінюючи альтернативи, перевага була віддана останній, оскільки в цьому випадку досягнути мети можливо в коротший строк, з меншими витратами, з врахуванням особливостей роботи органів місцевого самоврядування та ситуації, яка склалася. Прийняття такого регуляторного акта дасть можливість врегулювати порядок реалізації права суб’єктів господарювання на підприємницьку діяльність, не заборонену законом.

     Дане альтернативне рішення збільшить надходження до міського бюджету, забезпечить неухильне виконання норм Законів України „Про засади державної регуляторної політики”,”Про оренду державного та комунального майна”.

      

             4.Механізм, що пропонується для розв’язання проблеми.

               Вказані проблеми планується  розв’язати шляхом прийняття рішення міської ради ”Про  затвердження Положення про передачу в оренду майна комунальної власності територіальної громади смт. Чернігівка та порядку проведення конкурсу щодо передачі в оренду майна територіальної громади

     З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

     - затвердження порядку надання в оренду об’єктів комунальної власності ;

     - затвердження процедури проведення конкурсу на право оренди комунального  майна;

     -  затвердження нових орендних ставок;

     - вдосконалення процедури здійснення орендарями  невід’ємних поліпшень.

     Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта  відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

       

     5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

      Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію вищезазначеного акта можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце невідповідність положень регуляторного акта нормам, що встановлюються нормативно-правовим актом вищої юридичної сили. Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акта, проте може бути подолана шляхом внесення відповідних корегувань до нього.

     Враховуючи вищевикладене, впровадження та виконання вимог акта органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності передбачається ефективним.

     Проте слід зазначити, що даним регуляторним актом не визначений механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта.

      

                 6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

     Сфера впливу регуляторного акта

     Вигоди

     Витрати

     Органи місцевого самоврядування

     - збільшення  надходжень  від  оренди до  селищного бюджету через  прийняття  нових  орендних  ставок;

     - посилення  контролю  за передачею  в  оренду  об’єктів  комунальної  власності, що приведе до здорової конкуренції на ринку оренди.

     Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та виконанням його вимог

     Суб’єкти господарювання

     Отримання однакових прозорих можливостей щодо укладання договорів оренди комунального майна, створення нових робочих місць

      

     Територіальна громада міста

     Стимулювання розвитку підприємництва

      

      

     З огляду на вищеозначене, досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави.

     Вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати, оскільки не потребують витрат, не передбачених чинним законодавством.

      

     7.Строк дії регуляторного акту.

               Строк дії регуляторного акту необмежений. Зазначене Положення може переглядатись, доповнюватись за необхідністю згідно з чинним законодавством.

     У разі виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акта.

      

     8.Показник результативності регуляторного акту.

     Пропонується використати наступні показники результативності:

     -         розмір надходжень до міського бюджету;

     -         кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

     -         розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

     -         рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

     -          

     9.Заходи відстеження результативності регуляторного акту.

               Базове відстеження результативності регуляторного акту виконано на етапі його підготовки.

               Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки.

               Здійснення відстеження результативності регуляторного акту буде проводитись шляхом аналізу інформації про суму надходжень до селищного бюджету від оренди комунального майна, відстеження кількості звернень орендарів з неврегульованих питань стосовно орендних відносин, кількості  фактів порушень чинного  законодавства щодо  використання об’єктів  комунальної  власності та  результати  їх  ліквідації.

      

      

     Селищний голова                                                                                                        А.М. Кордій

      

      

      

     Регуляторна політика
      Сайти органів влади
       Статистика

       Онлайн всього: 1
       Гостей: 1
       Користувачів: 0


       Copyright MyCorp © 2014Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz